Kompetenz in Fragen des Sammelns
ausgewählter Druckobjekte
mit Pilzmotiven

Auricularia mesenterica

( Auricularia  =  Ohrlappenpilze )

Gezonter Ohrlappenpilz

(  Bildquelle:  www.norbert-kuehnberger.de  )

  Arten–Info   

 

 

Album der Druckobjekte mit Pilzmotiven

–  Sortiert nach Pilzarten  –


     Druckobjekte mit dieser Pilzart   Arten–Index, wissensch.  ·  Arten–Index, deutsch     · 

Auswahl der Sammelgebiete:    AK  ·  BB  ·  BM  ·  KD  ·  PS  ·  RB  ·  SK  ·  TK  ·  ZE  ·  ZDO

B r i e f m a r k e n

Antigua und Barbuda
1997


Antigua und Barbuda
1999
( Barbuda Mail )

Zentralafrikanische Republik
1999
B r i e f m a r k e n